Andre udstillere

Forrige  Næste
<< Forrige
  
Næste >>

 

Mitt navn er Kurt Wathne og jeg bor i Stavanger- Norge. Jeg har jobber ca 40 år i reklamebran-sjen som kreatør og illustratør, deretter 12 år som ren illustratør i eget firma med betydelige oppdrag innen arkitek-tur og oljerelatert virksomhet.

Etter et langt liv i reklamebransjen med daglige krav om å skape. tenke nytt, være kreativ, er det for meg naturlig å følge de samme prosedyrer når jeg står foran mitt lerret. Det er nok bakgrunn for at mine billeder er sterkt varierende i innhold. Jeg er opptatt av at å bygge mine bilder på ideer, og jeg har ingenting i mot humor som en ingrediens. På mine vegger henger det jeg kaller glad kunst. Jeg liker bilder som smiler, som skaper humør. Jeg jobber disiplinert og nøyaktig. Gjennom mitt liv som illustratør har slike krav vært rammebetingelser, og inngår vel som element i min personlighet. Jeg liker ikke å stå frem med føringer omkring innholdet i mine bilder. De skal leve sitt eget liv, og de skal oppleves helt individuelt. Bildene er utført i akryl. I tillegg jobber jeg mye i strek og akvarell.

Jeg har i løpet av de siste par år stilt ut bilder i Ebeltoft Kunstforening, I Galleri Harboe i Odder og i Skive Kunstfor-ening. Videre har jeg levert bilder til Skolekunst Midt Vest som leverer am-bulerende utstillinger til skoleverket. Nevnes bør vel også at jeg vant plakat-konkurransen for Ebelfestivalen 2015 i Ebeltoft.

 

 

 

 

Copyright © 2024 - Påskeudstillingen